2012-01-31 12:31 #0 av: pyamas

Har någon sett the Gruen transfer? En australiensk tv-serie om reklam där två reklambyråer får skapa reklamer där de säljer "osäljbara produkter och idéer" Den brukar vara väldigt kul! Glad

 

Banning all religion

Facebook is uncool