2009-11-08 22:25 #0 av: Staffan

Mediehuset Bonnier genomför sedan något år tillbaka en tävling för entreprenörer som heter Bonnier 24 Hour Business Camp. Tävlingen går ut på att under ett dygn arbeta fram en lanseringsklar affärsidé och är en aktivitet för att sätta Bonniers Affärsutvecklings-verksamhet på kartan.

Ett lovvärt initiativ förvisso men håll med om att det är rätt snålt av Bonnier att första pris uteslutande består av annonsmöjligheter i Bonnierägda medier. I synnerhet med tanke på att det också kostar pengar att anmäla sig och delta.

// Staffan