2010-07-09 23:37 #0 av: Mountain

Vilka här ogillar dåligt dubbad reklam? Om dom ändå ska dubba reklamen kan du väl dubba den bra?!

Och i vissa fall så dubbar dom ju t.o.m. svenska företag, ännu onödigare.