2009-11-05 15:04 #0 av: Staffan

Begreppet reklam har under årens lopp vidgats avsevärt och i dagsläget finns det massor av olika jobb i reklambranschen. Nedan följer en kort beskrivning av de traditionella yrkena på de traditionella reklambyråerna.

roller.jpg


AD (Art Director)

Det finns alltid enkla sätt att framföra mer eller mindre komplicerade budskap. Det är AD:s uppgift att hitta dessa vägar och på ett kreativt sätt visualiera budskapet. En AD har god känsla för form och färg och kan tänka i annorlunda banor. 

Copywriter

Ansvaret för att skriva slagkraftiga och lättbegripliga texter som säljer vilar på Copywritern. Det är ett i högsta grad kreativt yrke som kräver att man kan tänka utanför ramarna.

CD (Creative Director)

Större reklambyråer har som regel en Creative Director. CD:n är chef över samtliga kreatörer på byrån och är ytterst ansvarig för allt som byrån producerar. 

Formgivare

Som namnet säger arbetar formgivaren med formgivning. Arbetet liknar till viss del det som AD:n utför med den skillnaden att formgivaren är mer fokuserad på färg och form än på själva reklamidén. En formgivare är ofta inkopplad till exempel när ett företag ska ta fram en logotyp.

Originalare

När de idéer och skisser som Art Directorn och Copywritern arbetat fram ska färdigställas kopplas orginalaren in för att göra de original som ska publiceras eller skickas till tryckeriet. I det här yrket är noggrannhet en dygd, inte minst då många produktioner ska tryckas i hundratusentals exemplar.

Planner

För att reklam ska bli framgångsrik krävs god kunskap om de människor som den ska riktas till. Det är här Plannern kommer in och kartlägger målgruppen på olika sätt. Kännedom om hur målgruppen tänker och tycker är nödvändigt för kreatörerna, för att kunna skapa reklam som tilltalar och säljer.

Produktionsledare

Projektgruppens praktiska arbete administreras av en produktionsledare. Det innebär bland annat att se till att tidplanen och budgeten håller. Även om titeln inte låter så glamourös så är bra produktionsledning av avgörande betydelse för projektens framgång.

Projektledare

Som ansvarig för ett projekt står projektledaren. Det är till projektledaren som kunden vänder sig till med synpunkter på hur projektet fortskrider och det är också projektledaren som är ekonomiskt ansvarig. Andra arbetsuppgifter som ingår i arbetet som projektledare är att sälja in och initiera projekt, något som kräver ett bra strategiskt tänkande.


Alla reklambyråer ser olika ut på bemanningsfronten och det finns en rad andra roller som inte är beskriva ovan. Många har till exempel numera också specialistkompetens inom olika områden för att bättre kunna genomföra projekt inom olika discipliner, såsom till exempel internet, film eller event. Jag nöjer mig dock med att beskriva rollerna ovan då dessa ganska väl beskriver den klassiska reklambyrån.

Fyll gärna på med fler roller nedan om du saknar någon och tveka inte heller för att posta ett inlägg i forumet om du har frågor angående att arbeta på en reklambyrå.


Staffan